Cập nhật tiến độ thi công sân bay Long Thành

Thủ Tướng Phạm Minh Chính thành lập 6 tổ chuyên án đẩy mạnh tiến độ thi công

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 2-5-2022 thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30-4-2022 chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao; có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30-4-2022 dưới mức trung bình của cả nước (18,48%).

tiến độ sân bay Long Thành
Tiến độ thi công sân bay Long Thành

Trong đó, Tổ công tác số 4 do Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Tổ trưởng kiểm tra các Bộ, cơ quan: NN-PTNT, Công thương, GT-VT, TN-MT, Hội Nông dân Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Ủy ban Toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc; các địa phương: TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai.

Đẩy nhanh tiến độ thi công sân bay Long Thành

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, nhất là dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công. Đánh giá việc chấp hành quy định về lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8-1-2022, các nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Đôn đốc, kiểm tra vướng mắt

Đồng thời, xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại từng bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó có trách nhiệm người đứng đầu thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác.

Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi Thủ tướng Chính phủ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

*** Một số dự án cạnh sân bay có thể tham khảo đầu tư:

 Dự án Century City Long Thành

 Dự án Mega City 2 Nhơn Trạch

 

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
.
.
.